Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ett par ben vid bryggkant

Bra vatten börjar på land

Mer än 20 procent av kommunens yta består av vatten och vi behöver alla komma ihåg att bra vatten börjar på land. Tillsammans kan vi hjälpas åt att värna om en av våra viktigaste naturresurser.

Bra vatten börjar på land

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att värna om vattnet då det är en av våra viktigaste naturresurser. Som en del av LOVA-projektet (Lokala vattenvårdsprojekt) genomförs en kampanj under våren 2023.

Kampanjen Bra vatten börjar på land ska påminna om att bra vatten börjar på land - med dig.

{"X":0.16,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Karlstads kommun har under två års tid arbetat med en förstudie, som letts av miljöförvaltningen, för att få bättre koll på vattenkvalitén och miljöpåverkan i nedre delen av Klarälven och norra Vänern (Klarälvens nedre del, Hammarösjön och Kattfjorden). Målet med projektet är att bidra till att förbättra vattenkvalitén och uppnå vattenrelaterade miljömål för området, så kallade miljökvalitetsnormer för vatten. Syftet är att ta fram lokala åtgärdsprogram för de tre områdena. Förstudien är ett LOVA-projekt (Lokala vattenvårdsprojekt) och drivs tillsammans med Klarälvens vattenråd och Hammarö kommun.

Fem tips på hur du kan värna om vattnet

Tillsammans kan vi alla hjälpas åt att värna om vattnet. Här kommer några tips:

- Samla regnvatten i en tunna och använd för bevattning

- Tvätta bilen i en biltvätt och med miljövänliga rengöringsmedel istället för på gatan, dagvattenbrunnar leder vattnet till din närmaste sjö eller vattendrag

- Ta med skräp hem från promenaden

- Hjälp till att plocka skräp vid vatten

- Engagera dig för vatten, exempelvis genom att gå med i ett vattenråd

Konstnär Sagie målar under Hagaleden

Konstnär Sagie, Christofer Siwertz-Svedjeby, skapade på bara några dagar under vecka 19 en väggmålning som pryder betongväggen på Östra Kanalgatan under Hagaleden. Konstverket är en del av kampanjen och ska påminna om att bra vatten börjar på land - med dig och mig.

Skolklasser målar på Västra Torggatan

Onsdag den 17 maj fylldes Västra Torggatan med färgsprakande fiskar och annat vattenliv. Det var Herrhagsskolans åk 2 som målade fint på gatan för att uppmärksamma budskapet om att bra vatten börjar på land.