Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Jäverön

Här kan du läsa mer om vad vi gör på Jäverön.

Status granbarkborre Jäverön 2021-07-21
Granbarkborreangrepp på Jäverön. Punkter med röd ring runt sig är angrepp som inte åtgärdats. Somliga ska inte åtgärdas. Punkter med grön ring runt sig är angrepp som har åtgärdats. Bilden är senast uppdaterad 2021-07-12.

Under 2020-2021 har Karlstads kommun genomfört skogliga åtgärder på Jäverön till följd av granbarkborreangrepp. Fokus har varit att avverka gran som är angripen av barkborre för att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren till omkringliggande granskog på ön men även över till fastlandet samt ta till vara på virkesvärdet.

Från april 2020 har omfattande röjningsåtgärder och en granbarkborreinventering utförts på ön. Inventeringen visade på omfattande angrepp av granbarkborre som är utspritt över stora delar av ön. I och med detta genomfördes under hösten och vintern 2020 och vintern och våren 2021 omfattande avverkningsåtgärder till följd av angreppen.

När resurser i form av avverkningsmaskiner och ett manuellt huggarlag fanns på ön så passade vi på att bedömma eventuella åtgärdsbehov i de skogliga kantzonerna intill boende och åtgärda dessa samtidigt. Karlstads kommun genomförde också en riskträdsbedömning inom alla arrendetomter där arrendatorerna har gett sitt skriftliga medgivande till kommunen. I det fall kommunen bedömt träd vara av en risk inom arrenden så togs även dessa ner av kommunens entreprenörer när de väl var på plats på ön.

Juni 2021


De skogliga åtgärder som initierades på Jäverön 2020 är avslutade. Tyvärr finns det redan nu spår av fortsatta angrepp av granbarkborre på vissa delar av ön. Därför kommer vi att genomföra ytterligare åtgärder framgent. Exakt när detta kan komma att ske beror på resursplaneringen och övriga uppdrag, men uppskattningsvis kan det komma att ske under hösten 2021 eller vintern 2021-2022. Under hösten kommer en grävmaskinst att komma ut till ön för att åtgärda körskador i skogsmark samt markbereda hyggen inför skogsplantering.

Håll avstånd


Vid pågående skogsåtgärder håll dig och dina barn på säkert avstånd från skogsmaskiner och motormanuella huggare. Ett säkerhetsavstånd på 90 meter rekommenderas.

Stigar och leder


Maskinförarna visar största möjliga aktsamhet till stigar och leder. De kommer ändå att behöva korsa och köra över leder och/eller stigar på somliga ställen.

Var försiktig intill virkesförvaring


När träd avverkats läggs de på hög för att förvaras tillfälligt på kommunens mark, ett så kallat virkesupplag. Det finns risk för personskada om någon klättrar upp på virkesförvatingen och vi avråder därför starkt från detta. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på dessa högar av fällda träd.

Vi arbetar för att förvara fällda träd så säkert som möjligt genom att tänka till kring läge och höjd för att undvika att virket kommer i rullning om någon skulle klättra upp på det. Vi gör även vad vi kan för att köra bort virket så snabbt som möjligt till industri.

Frågor och funderingar?


För frågor om de planerade skogsåtgärdernas utförande kontakta Björn Enström, Skogssällskapet på telefon 0771-22 00 44.

För frågor om kommunens skog hör av dig till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller skriv till skog@karlstad.se och nämn Jäverön i ämnesraden.

Sidan uppdaterad: 2023-05-17

Hittade du rätt information på sidan?