Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kronoparken

Här kan du läsa mer om vad vi gör på Kronoparken.

Karta Kronoparken
Kronoparken

Under våren 2023 kommer Karlstads kommun tillsammans med sin skogliga förvaltare Skogssällskapet att genomföra skogliga åtgärder i de två skogsområdena markerade i kartorna ovan. Ett skogsområde norr om Flaxmans väg och ett intill lekplatsen väster om Nils Uttermans väg.

Vi kommer att ta ner fullvuxna granar för att stoppa angrepp av granbarkborre men vi kommer även röja och plockhugga träd i alla trädskikt för att skapa en trygg och trevlig rekreationsskog som kan bestå över tid. När vi är i området kommer vi att titta över kantzonerna mot tomter, gång- och cykelvägar och lekplats för att skapa trevliga och stabila kantzoner. I kantzonen nära privata fastigheter så kan kommunen besluta att avverka träd som har dålig kvalité, kort livslängd eller som av andra orsaker bör tas ner.

Håll avstånd


Vid pågående maskinåtgärder håll dig och dina barn på säkert avstånd från motormanuellt arbete, avverkningsmaskiner samt övriga maskiner som arbetar för att anlägga det nya skogsområdet. 90 meter rekommenderas. Skyltar som varnar om pågående arbete kommer att sättas ut av de personer som utför åtgärder i skogen. Passera inte igenom de områden där manuellhuggare och maskiner arbetar utan använd hellre andra vägar och stigar under denna period.

Var försiktig intill virkesförvaring


När träd avverkats läggs de på hög för att förvaras tillfälligt på kommunens mark, ett så kallat virkesupplag. Det finns risk för personskada om någon klättrar upp på virkesförvatingen och vi avråder därför starkt från detta. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på dessa högar av fällda träd.

Vi arbetar för att förvara fällda träd så säkert som möjligt genom att tänka till kring läge och höjd för att undvika att virket kommer i rullning om någon skulle klättra upp på det. Vi gör även vad vi kan för att köra bort virket så snabbt som möjligt till industri.

Frågor och funderingar?


För frågor om de planerade skogsåtgärderna kontakta Hans Forsgren, Karlstad kommun på telefon 054-540 00 00 eller Björn Enström, Skogssällskapet på telefon 0771-22 00 44.

För frågor kan du också mejla oss på skog@karlstad.se och nämn Flaxmans väg i ärenderaden.

Sidan uppdaterad: 2023-05-17

Hittade du rätt information på sidan?