Jättebalsamin

Jättebalsamin har pekats ut som en av de mest problematiska invasiva arter vi har i Sverige. Enlig lag måste du som markägare se till att jättebalsamin inte sprids vidare från din mark.

Bild på flera jättebalsamin
Bild på jättebalsamin som står tätt intill varandra.

Jättebalsamin är en snabbväxande ettårig växt som är omkring 1,5 till 2,5 meter hög. Den bildar snabbt stora och täta bestånd och kan skicka ut sina frön upp till fem meter bort. Jättebalsamin har pekats ut som en av de mest problematiska invasiva arter vi har i Sverige. Enlig lag måste du som markägare se till att jättebalsamin inte sprids vidare från din mark.

Blommorna på jättebalsamin är vackert rosa/vita, blommar mitt i sommaren och sprids lätt med mängder av frön. Vid beröring spricker fruktkroppen och frön slungas iväg explosionsartat, fröna kan flyga upp till fem meter från plantan.

Slår ut andra växtarter


Jättebalsamin är med på EU:s lista över invasiva främmande arter och har pekas ut som en av de mest problematiska invasiva främmande arter vi har i Sverige. Att den står med på EU:s lista innebär att du som markägare enligt lag måste se till att den inte sprids vidare. Den är dels etablerad i stora delar av landet, dels bildar den stora bestånd och har möjlighet till långväga spridning. Genom att den bildar täta bestånd konkurrerar den med andra växter om plats och solljus. Den konkurrerar även med våra naturligt förekommande växtarter om pollinatörer. De naturligt förekommande växtarterna får färre besök av pollinerare och därmed minskad frösättning.

Enkelt att hindra spridning


Då jättebalsamin endast sprids med frön och är en ettårig växt går det att hindra utbredningen av den tämligen enkelt, om det görs i tid. Spridningen kan förhindras genom att slå av eller ännu bättre rycka upp plantan innan blomning, tänk på att om du slår av den så gör det så nära marken som möjligt. Åtgärden måste upprepas flera gånger under växtsäsong och några följande år tills det inte finns fler frön som kan gro. Då frön kan ligga kvar i jorden under något år bör du inte sprida jordmassorna som blomman stått på.

Taggar för sidan

Naturvård, parker

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024