Så hanterar du parkslide

Parkslide som även kallas falsk bambu är en växt med extrem tillväxttakt, den kan växa ett par decimeter per dygn. Där den etablerat sig bildas täta buskage inom bara något år. Rötterna kan gå upp mot sju meter ner i jorden och kan tränga igenom vattenledningar, asfalt och betonggrunder.

I dagsläget saknas effektiva bekämpningsmetoder som man med säkerhet kan rekommendera eller garantera att de kommer att fungera i alla situationer mot parkslide. Metoder som har visat sig fungera i vissa lägen kan i andra fall resultera i ökad spridning och förvärrade problem.

Liten växtdel sprids lätt


Arten är inte utbredd i hela kommunen än, men finns på ett flertal platser både inom och utanför tätorterna. För att inte arten ska spridas mer är det viktigt att växtavfallet fraktas i dubbla genomskinliga sopsäckar till återvinningscentralerna. Det krävs så lite som en pytteliten bit av en rot eller stam, endast 0,7 mm, för att sprida växten vidare. Se avsnittet om avfallshantering för att se vilka återvinningscentraler som tar emot växtavfallet ifrån invasiva främmande arter.

Undvik bekämpning om du inte måste


Enligt nuvarande kunskapsläge rekommenderar Naturvårdsverket att man undviker att bekämpa parkslide om man inte absolut måste. Växten kan triggas av åtgärder och risken är att du inte lyckas få bort den. En felaktig hantering eller bekämpning riskerar istället att leda till ökad spridning. Exempelvis bör du undvika grävning och rotkapning då det finns risk att nya skott skjuter upp en bit bort.

Håll dig uppdaterad om de senaste råden om parkslide på Naturvårdsverkets hemsida.

Planera eventuella åtgärder noggrant


Om du väljer att bekämpa plantan är det viktigt att du planerar genomförandet noga. Att bekämpa parkslide är ett flerårigt åtagande och hela plantan behöver behandlas för att undvika ökad spridning. Om ni är flera markägare som har parkslide på er mark behöver ni därför samråda och planera åtgärderna gemensamt. Det är inte tillåtet att bekämpa parkslide på annans mark utan markägarens tillstånd.

Undvik kemisk bekämpning


Parkslide har en högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel jämfört med många andra arter. Användning av fel kemikalier och i för låga doser riskerar att trigga växten och kan leda till ökade problem. Kemisk bekämpning bör endast tillämpas av yrkeskunniga personer som har kunskap om hantering av parkslide och rådande lagstiftning gällande växtskyddsmedel.

Om du väljer att bekämpa plantan


Vid stora bestånd rekommenderar vi att du tar hjälp av ett företag med dokumenterad erfarenhet av att bekämpa parkslide. Väljer du att åtgärda plantan själv kan möjligtvis en kombination av flera bekämpningsmetoder ge en effekt. Ett sådant exempel är att knäcka och täcka. Metoden innebär att man knäcker av växtens ovanjordiska delar precis under markytan, vid rotkronan, och sedan täcker med markduk. Metoden bör tillämpas innan den första frosten när plantan ännu inte har hunnit skicka ner all näring till rötterna. För att "knäcka och täcka" ska lyckas finns det fler viktiga detaljer kring täckningen att att tänka på. Läs på om detta innan du påbörjar bekämpningen. Läs på mer hos Naturvårdverket innan du börjar.

Kännetecken

Stjälkar på parkslide som är grova som bambu
Du kan känna igen parkslide genom bland annat de tjocka stjälkarna som nästa liknar bambu eller rabarber.
Skott och stjälkar på parkslide. Skottet ser ut som en sparris
När skotten är små ser de nästan ut som sparris och växer mycket fort.
Flera buskar av parkslide på gräsyta
När växten får fäste så bildar de snabbt stora buskar.

Taggar för sidan

Naturvård, parker

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024