Aktuella vattennivåer

Kommunen mäter vattennivåerna vid fem olika platser. På kartan ser du var de olika mätstationerna ligger och aktuella vattennivåer.

Karta över mätstationer

När du klickar på symbolen i kartan kommer du till en sida där du kan se mätdata och diagram för respektive mätstation. Du kan välja år och månad samt vilka stationer du vill se. Nivåer finns sparade sedan juni 2007.

Om du har problem att se vattennivåerna när du klickar på kartan, prova gärna en annan webbläsare.

Här är en lista på våra mätstationer. Klicka på mätstationens namn för att komma till en graf över aktuella vattennivåer.

Historiska nivåer och flöden

+45,98 Högsta högvattenyta (HHV) 11 januari 2001
+44,71 medelvattenyta (MV)
+43,70 Lägsta lågvattenyta (LLV) 2 april 1942

+47,15 Högsta högvattenyta (HHV) 18 september 1957
+46,48 Högsta högvattenyta vid 1995 års vårflod
+44,02 Lägsta lågvattenyta (LLY) 23 april 1956

Högsta högvattenföring 1.700 m3/s
Medel högvattenföring 560 m3/s (normal vårflod)
Medelvattenföring 161,5 m3/s
Lägsta lågvattenföring 17 m3/s

Taggar för sidan

Sjöar och vattendrag

Sidan uppdaterad: 2023-09-08

29 November 2023