Norsälvens vattenråd

Norsälvens vattenråd ska se till Norsälvens bästa, samt främja och bevara natur, djurliv, fiske och bad i och runt Norsälven. Vattendragen som ingår i Norsälvens avrinningsområde är bland andra Norsälven, Tolerudsbäcken och Ävjan.

Norsälvens vattenråd ska verka som ett lokalt samverkansform för vattenfrågor i avrinningsområdet. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att fånga upp lokal kunskap och synpunkter om vattendragens kvalitéer, var eventuella problem finns och vad som borde åtgärdas. Vattenrådet ska fungera som en plattform för insyn, påverkan och delaktighet i vattenförvaltningsarbetet. Vattenrådet verkar för att uppnå och bevara god kemisk och ekologisk vattenstatus inom avrinningsområdet. Arbetet sker genom att rådet driver projekt och ett samverkansform.

Det här är ett vattenråd

Ett vattenråd är en ideell förening som ger lokal delaktighet i vattenfrågor. Vattenråd kan delta i och påverka myndigheters planerings- och åtgärdsarbete för att uppnå god vattenstatus i avrinningsområdet. Vattenråd kan också samarbeta med Vattenmyndigheten kring EUs ramdirektiv för vatten.

Vill du veta mer om Norsälvens vattenråd?

Kontakta gärna vattensamordnare Ida-Lis Rundin, ida-lis.rundin@karlstad.se.

Norsalvensvattenrad.se Länk till annan webbplats.

Taggar för sidan

Sjöar och vattendrag

Sidan uppdaterad: 2024-03-06

29 Maj 2024