Övergödning, miljögifter och försurning i Karlstads vatten

Trots att vi har gott om vatten med god kvalitet i Karlstad, finns det mycket som kan störa. Varje sjö och vattendrag är har egna ekosystem och bland annat påverkar övergödning, försurning och miljögifter kan påverka sjöar och vattendrag negativt.

Kalkning motverkar försurning

I den norra delen av Karlstads kommun har försurning av sjöar och vattendrag varit ett stort problem. Förhållandena har förbättrats betydligt genom den kalkning som kommunen bedriver genom Värmlands läns kalkningsförbund. Eftersom de sura förhållandena i sjöar minskat har fisk och andra levande organismer återkommit. För att bevara en god status behövs fortsatt kalkning. Kalkningen i norra delen av kommunen utförs genom spridning av kalk både från båt och från helikopter.

Det är fortsatt viktigt att minska utsläpp av försurande ämnen från väg- och sjötrafik, värme- och elkraftverk, industrier samt jordbruk. Även skogsbruk kan bidra till försurning, både genom tillväxt och skörd.

Åtgärder för att minska övergödning

Det är framförallt i kommunens södra delar som vissa sjöar och vikar i Vänern har problem med övergödning. Ungefär en tredjedel av kommunens sjöar och vattendrag har problem med höga halter av näringsämnen. I vissa sjöar och vikar uppstår tidvis kraftiga algblomningar.

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att minska övergödning av sjöar och vattendrag. Bland annat så jobbar vi med:

  • Olika typ av tillsyn, till exempel tillsyn av enskilda avlopp, avloppsreningsverk och lantbruksverksamhet
  • Rening av avloppsvatten i reningsverk och anslutning till kommunala reningsverk
  • Samverkar i projektet Alstern fri från övergödning med Alstersälvens vattenråd, som handlar om näringsbelastningen i sjön Alstern.
  • Samarbetsprojektet för att motverka övergödning i Tolerudsbäcken (även kallad Hyndalsån) i samarbete med Kils kommun och Norsälvens vattenråd
  • Olika fysiska åtgärder i exempelvis Sundstatjärn

Vad kan jag göra som privatperson för att minska näringsbelastning?

  • Töm båttoaletten på land. Från 1 april 2015 gäller förbud att tomma toalettanken rätt i sjön.
  • Avgaser har en gödande effekt, tanka därför gräsklipparen och utombordsmotorer med alkylatbensinen istället för den vanliga varianten.
  • Välj fosfatfria hushållskemikalier om ditt avlopp inte är anslutet till ett reningsverk.
  • Kissa inte i vattnet utan hellre på land. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger

Miljögifter i fisk

Vi kan äta fisk från de flesta insjöar, men det är viktigt att inte äta för mycket och för ofta. Feta fiskar från bland annat Vänern kan lagra miljöfarliga ämnen som PCB och dioxin och gädda kan ha höga kvicksilverhalter. Fiskar från sjöar nära till exempel en tidigare brandövningsplatser kan innehålla högra halter PFAS ämnen, jämfört med sjöar där det inte finns närliggande brandövningsplats.

Karlstads kommun har genomfört provtagning av kvicksilver i gäddmuskulatur ungefär vart 10e år sedan 70-talet i flera av kommunens sjöar. Syftet med provtagningen är att kunna följa kvicksilverhalterna i miljön, men också att ur hälsosynpunkt undersöka hur lämplig fisken är att äta. Den senaste provtagningen visar på en generell minskning av kvicksilverhalten i gäddmuskulatur i kommunens sjöar.

Kvicksilverundersökning i gäddmuskulatur 2018-2021.pdf

Vill du veta mer om kommunens vatten?

Kontakta gärna vattensamordnare Ida-Lis Rundin, ida-lis.rundin@karlstad.se.

Taggar för sidan

Sjöar och vattendrag

Sidan uppdaterad: 2024-03-06

15 Juli 2024