Naturminne

I Karlstads kommun finns ett naturminne, en stor ek vid Hammars gård i Väse. Naturminnen kan vara enskilda naturföremål, till exempel flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd, men även små områden med särskilt intressanta naturinslag.

De flesta naturminnen i Sverige bildades innan Sverige fick en naturvårdslagstiftning 1964, skyddsformen naturminne infördes 1909.

Under senare tid har skyddsformen varit sparsamt använd, eftersom det svenska naturskyddsarbetet har fokuserat på att bevara hela miljöer och naturtyper och inte enskilda individer.

Både kommuner och länsstyrelser har möjlighet att förklara ett särpräglat naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård, som naturminne.

Taggar för sidan

Naturvård, parker

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024