Fördjupade översiktsplaner

Ibland gör kommunen en fördjupad översiktsplan i ett område. Det är vanligt om området är nytt, större eller har stor betydelse för framtidens Karlstad.

Karlstads kommun har gjort fördjupade översiktsplaner, FÖP, för flera områden de senaste åren. Då tar man fram mer detaljerade riktlinjer än vad översiktsplanen tar upp. Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige men är inte juridiskt bindande. De används i kommunens planering för att visa huvuddragen för fortsatta detaljplaner i ett område.

Välj i menyn

Välj bland fördjupade översiktsplaner i menyn.

Taggar för sidan

Översiktsplan

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juni 2024