Dingelsundet

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Dingelsundet har höga kvaliteter för boende i västerläge nära Vänern och ligger endast 6 km från Karlstads centrum. Översiktsplanens syfte är att lägga fast inriktningen för en långsiktig bebyggelseutveckling inom området.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 20 november 2014.

Taggar för sidan

Översiktsplan

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

20 Maj 2024