Järpetan och Tollerud

{"X":0.23,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Översiktsplanens syfte är att klargöra förutsättningarna för stadsutveckling i anslutning till Norra Infarten inom Södra Järpetan och Tollerud.

Fördjupningen av översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 januari 2010.

Taggar för sidan

Översiktsplan

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

4 Mars 2024