Stockfallet och Edsgatan

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.57,"Height":1.0}

Mellan Stockfallet och Edsgatan planeras ny bebyggelse och i framtiden även en ny begravningsplats. I den fördjupade översiktsplanen dras riktlinjerna för området

Fördjupningen av översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2006. Nu pågår detaljplanearbete i området.

Taggar för sidan

Översiktsplan

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

3 Oktober 2023