Västkust

{"X":0.33,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Västkust är ett viktigt område för att skapa attraktiva boendemiljöer nära Vänern.

Boende med vattenutsikt har en särskild betydelse för Karlstads attraktivitet i strävan att uppnå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. För att ge riktlinjer för ny bebyggelse i Karlstad har kommunen upprättat förslag till fördjupning översiktsplanen för området Västkust.

Fördjupningen av översiktsplanen för Västkust antogs av kommunfullmäktige 2007. Nu pågår detaljplanearbete i området.

Taggar för sidan

Översiktsplan

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023