Begravningsplats med mera

Behovet av en ny begravningsplats i Karlstad har påtalats sedan lång tid tillbaka. Området mellan väg 63 och Edsgatan har förankrats i en fördjupning av översiktsplanen och området har nu utretts vidare.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till planprogram för delar av Höja och Stockfallet mellan väg 63 och Edsgatan i Karlstad. Syftet med programmet är att presentera förutsättningarna för att anlägga en ny begravningsplats i området med intilliggande bostäder och verksamhetsområde, samt visa på möjligheter att skapa en ny angöring mellan området och väg 63.

Tidplan

  • Förslaget till program var på samråd enligt PBL 5 kap 11 § den 19 mars - 19 april 2013.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 19 mars 2014.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

23 Februari 2024