Brödet

Syftet med planprogrammet är att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i ett område i Alster. Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 23 maj 2012.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.1225,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Planprogrammet innehåller ett förslag till utveckling av en del av fastigheten Brödet 1 med flera och Alsters verksamhetsområde vid Stampvägen i Karlstad. Förslaget innebär att området kompletteras med nya bostäder.

Tidplan

  • Planuppdrag ändring av detaljplanen - 26 januari 2011
  • Samrådet ägde rum under tiden 7 februari – 7 mars 2012.
  • Godkännande av stadsbyggnadsnämnden - 23 maj 2012

Fortsättning

Nu pågår arbetet med detaljplan för området.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-16

29 November 2023