Grundviken

Grundviken är en helt ny stadsdel väster om Karlstads centrum. Grundviken kommer att ha en utpräglad miljö- och naturnära profil. Det ska uppnås genom nära samverkan med inblandade intressenter i planarbetet.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Grundviken är en del av det större området Västkust, i Karlstads västra delar, med anslutning till Vänern. Området är ett stadsutvecklingsområde med cirka 1 600 bostäder och till viss del verksamheter och service. Syftet med planprogrammet är att redovisa den övergripande strukturen för området.

Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 16 december 2009. Det godkända planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner i området. Ett förslag till planprogram var på samråd enligt PBL 5 kap 20 §. De inkomna synpunkterna finns sammanställda och kommenterade i en samrådsredogörelse.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

18 Juli 2024