Jakobsberg

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt planprogrammet för Jakobsberg den 20 maj 2015.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.285,"Y":0.0,"Width":0.48,"Height":1.0}

Jakobsberg – Karlstads gamla flygplats – kommer på sikt att omvandlas till en ny stadsdel med 1500-2000 bostäder, skola, förskolor, lekplatser, butiker, golfbana, hamn, mm. Med en ny bro över västra älvgrenen kommer man att ha cykelavstånd till Bergvik, och samtidigt har man nära till både Karlstads centrum, sjukhuset, Mariebergsskogen, deltaområdet och många andra intressanta målpunkter. Det kommer att finnas bostäder av alla slag, från småhus till högre flerbostadshus, och för olika boende- och upplåtelseformer. Det planerade Karlstadsstråket (ett kollek­tivtrafikstråk med hög standard) passerar genom området.

Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20 maj 2015.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

20 Maj 2024