Område för planprogram för Karl IX:s gata
Område för planprogram för Karl IX:s gata

Klara - Karl IX:s gata

Utformningen av Karl IX:s gata ska utredas för att se om man kan förbättra kapaciteten för biltrafik.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Utformningen av Karl IX:s gata har under lång tid utretts i syfte att förbättra kapaciteten för biltrafik. Gatan är den viktigaste tillfarten till centrum och har också en viktig funktion för kollektivtrafik och blåljustrafik. I samband med projektet Vikenförbindelsen har alternativa utformningar utretts och prövats. Nu finns en lösning som trafiktekniskt skulle förbättra funktionen på gatan. Gatan är också en viktig entré till staden och det år en viktig utformningsfråga hur miljön kring gatan utformas. Som en del i lösningen har också diskuterats en direktinfart mot Klara som skulle avlasta korsningar på Karl IX:s gata och ge en smidigare anslutning till de parkeringsanläggningar som finns i området. Det finns också idéer om att förbättra parkeringsmöjligheten i området genom att uppföra nya parkeringsanläggningar. I anslutning till infarten ligger Tingvalla IP som kommer bli möjlig för en annan markanvändning när funktionen ersätts på Sanna sportcenter.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Områdets struktur och markanvändning.
 • Trafik och parkering
 • Trafikbuller
 • Risker med transporter av farligt gods på E 18

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

3 Oktober 2023