Lamberget

Karlstads kommun har tagit fram ett planprogram för stadsdelen Lamberget som ligger cirka 1,5 kilometer öster om centrala Karlstad.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

{"X":0.0725,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Planprogrammet syftar till att på ett sammanhållet sätt utreda möjligheten till bostadsförtätning inom stadsdelen.

Tidplan

  • Planen var föremål för samråd 17 november - 19 december 2016.
  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 17 maj 2017, § 28.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

13 Juni 2024