Handläggningsavgifter för hushållsavfall och eget avlopp

Här hittar du handläggningsavgifter för ansökningar och anmälningar som berör hushållsavfall och eget avlopp.

Avfall och producentansvar

  • Anmälan om kompostering av matavfall eller förmultningsbart hushållsavfall: handläggningsavgift: 1323 kr
  • Ansökan om inrättande av torrtoalett/kompostering av latrin: handläggningsavgift: 1323 kr
  • Ansökan om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: handläggningsavgift: 1323 kr per timme
  • Ansökan om egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet: handläggningsavgift: 1323 kr per timme

Enskild avloppsanläggning

Avgifter för anordnande av:

  • avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för upp till 25 boende: 9 261 kr
  • sluten tank med ansluten vattentoalett: 5 292 kr
  • avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT): 5 292 kr.
  • Anordnande av gemensam avloppsanläggning för 26–200 personekvivalenter: timavgift*
    flera avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett vid samma tillfälle på samma fastighet: timavgift*

*Avgift per timme: 1323 kr (år 2023)

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024