Ta vattenprov för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten

Du bör regelbundet ta prov på ditt dricksvatten för att kontrollera att det har god kvalitet. Prov bör enligt Livsmedelsverket tas minst vart tredje år, eller oftare om barn dricker av vattnet.

Att ta ett vattenprov är relativt enkelt och du kan själv sköta provtagningen. Innan du tar ett prov bör du kontakta ett laboratorium för att få information om hur vattenprovet ska tas och hur provet ska transporteras till laboratoriet. Du kan söka på internet efter exempelvis vattenprov eller vattenanalys.

Analys och analysprotokoll

Av laboratoriet får du sedan ett protokoll med resultatet. I analysprotokollet finns förutom en redovisning av de olika analysresultaten också ett utlåtande med kommentarer. Dricksvattnet bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt:

Taggar för sidan

Dricksvatten

Sidan uppdaterad: 2023-06-15

29 November 2023