Vattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket ställer höga krav på dricksvattnet i Sverige. Kvaliteten på dricksvattnet i Karlstads kommun är god.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Årliga sammanställningar av provtagningar

Karlstads kommun kontrollerar dricksvattnets kvalitet både på vattenverk och hos användare. Provtagningarna följer krav enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12).

Resultatet från provtagningarna kan du läsa om i de årliga sammanställningarna för varje område i kommunen. I sammanställningen anges Livsmedelsverkets gränsvärden vid aktuell provtagningspunkt, dricksvattnets normala variation samt om analyserna av dricksvattnet visat på några betydande avvikelser. Med betydande avvikelse menas att analysresultatet överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde. Kommunen har då behövt undersöka orsaken till det avvikande analysresultatet, exempelvis genom att ta omprov.

Du kan läsa sammanfattningarna av provtagningarnas i filerna:

Fullständiga analysrapporter

För att ta del av fullständiga analysrapporter för prover tagna på vattenverk och hos användare kan du kontakta kommunens VA-avdelning på 054-540 00 00.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Det kommunala dricksvattnet i Karlstads kommun är mjukt nästan överallt. Det enda undantaget är Vallargärdet, Ulvsby, där vattnet är medelhårt. Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten.

Kontakt

Har du några frågor eller synpunkter kring vattenkvaliteten så är du välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Taggar för sidan

Vatten och avlopp

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

19 Maj 2024