Studiebesök vatten och avlopp

VA-verksamheten tar emot studiebesök på många platser i kommunen. Det går att i grupp besöka Sjöstadsverket och reningsverken i Vålberg, Skåre och Molkom. VA-verksamheten kan också komma ut till skolor och berätta om vatten och avlopp.

Reningsverk

Du och din skolklass, förening med mera kan besöka Sjöstadsverket i Karlstad eller reningsverken i Skåre, Vålberg eller Molkom. Vi tar emot studiebesök från grupper i alla åldrar från mellanstadiet och uppåt.

Skolbesök

Vill du ha ett besök i klassrummet, där vi berättar om vatten och avlopp i Karlstad? Det går alldeles utmärkt.

Kontakt

Om du vill göra ett studiebesök, kontakta gärna Karlstads kommun via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Kontakta oss minst två veckor före det planerade besöket.

Sidan uppdaterad: 2023-03-08

5 Oktober 2023