Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Faktura vatten- och avlopp

Att läsa och förstå din vattenräkning kan vara svårt. Vi har därför tagit fram en guide som förklarar de olika begreppen och vad VA-fakturans olika avgifter avser. Du kan få din VA-faktura digitalt och du kan även få den via autogiro.

Så här läser du av din VA-faktura

Se den numrerade bilden nedanför texten.

 1. Förbrukning (rörlig avgift)
  Alla vattenmätare ska läsas av minst en gång om året (har du en digital mätare så läses den av automatiskt). Efter din avläsning, när vi vet vad du förbrukat sedan sist du läste av, så justeras din faktura. Under rubriken förbrukning kan du se hur mycket vatten du preliminärt förväntas förbruka, det baseras på den senaste registrerade vattenmätaravläsningen.

 2. Grundavgift (mätarkapacitetsavgift)
  Grundavgiften är en fast avgift som baseras på storleken på din vattenmätare. Varje mätare/mätarkombination anses kunna försörja ett visst antal lägenheter. En större mätarkapacitet har en högre avgift än en mindre mätarkapacitet. En villa betalar för den lägsta grundavgiften.

 3. Dagvatten fastighet
  Dagvatten fastighet är en fast avgift som täcker kostnaden för avledning och omhändertagande av dränerings-, regn- och smältvatten från din fastighet. För villafastigheter tas en schablonavgift ut medan avgiften för övriga fastigheter tas ut beroende på hur stor tak- och hårdgjord yta fastigheten har.

 4. Dagvatten gata
  Dagvatten gata är en fast avgift som täcker kostnaden för lokalgatans ytvattenavledning. För villafastigheter tas en schablonavgift ut medan avgiften för övriga fastigheter tas ut beroende på hur stor tak- och hårdgjord yta fastigheten har.
VA-faktura, exempel.
VA-faktura, exempel. Se numrering på bilden som förklaras i texten.

Kontakt

Har du frågor om din vattenräkning eller din anslutning kan du kontakta VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-07-04

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida