Information vid kriser

Information med anledning av coronaviruset

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Det du gör spelar roll

Från den 14 december gäller nya nationella restriktioner. Begränsa ditt umgänge till en mindre krets, res bara om du kan göra det säkert och skydda de som är i riskgrupp.

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19. Du är skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nationella föreskrifter och allmänna råd

 

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Aktuellt läge i Värmland 

På Region Värmlands webbplats hittar du information om bland annat coronaviruset, smittspårning, provtagning och statistik. 

Aktuellt läge på Region Värmlands webbplats

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Vaccinering på Ruds trygghetsboende

Vaccination mot covid-19

coronaÄldreboenden är först ut när vaccineringen för covid-19 startar. Alla kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först.
Flygbild över Karlstad

Egenprovtagning allmänheten

coronaRegion Värmland erbjuder egenprovtagning för allmänheten. Vid misstanke om covid-19-infektion har du möjlighet att beställa ...

Uppdaterad den