Näringsliv och arbete

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Sola i Karlstad står staty vid Klarälvens strand i centrala Karlstad.

Med anledning av coronaviruset kommer nu många beslut som berör dig som näringsidkare. Karlstads kommun följer utvecklingen av corona och den påverkan det har på företagen och på samhället. 

Du som företagare är varmt välkommen att kontakta oss med funderingar och frågor kopplade till corona-pandemin. Vi vill förenkla och hjälpa till så mycket vi kan. Har du frågor eller funderingar hör av dig till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 så hjälper vi dig direkt till rätt person på näringslivsavdelningen eller inom annan verksamhet.

Det här är exempel på åtgärder som i dagsläget genomförs inom kommunens ansvarsområde för att underlätta för företag och föreningar:

  • Avgifter som har betalats till kommunen för event som har blivit inställda, exempelvis lokalhyror och avgifter för utskänkningstillstånd återbetalas.
  • Företag som vill har möjlighet att få anstånd med fakturor från kommunens förvaltningar, se mer information nedan.
  • Föreningsbidrag betalas ut i förskott.
  • Vi förenklar möjligheterna för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar och överväger noga behovet av krav på kreditvärdighet och årsomsättning om ett sådant krav riskerar att försvåra för drabbade leverantörer att delta i upphandlingen.
  • Vi prioriterar utbetalningarna till våra leverantörer så de får sina pengar så fort som möjligt.
  • Vi gör det enklare för butiker och verksamheter och butiker att flytta ut på trottoaren utanför. Under april och maj behövs inget tillstånd för att använda gatumarken utanför butiken i centrum och Haga.

Läs mer om åtgärder för att minska konsekvenserna för företagen här.

Arbetsgivare uppmanas identifiera samhällsviktig verksamhet

Alla arbetsgivare i Karlstads kommun har fått information via posten om att de ska identifiera om de bedriver samhällsviktig verksamhet. Detta för att säkerställa att den personal som berörs får kännedom om vad det innebär och att de är garanterade barnomsorg även i en situation med stängda förskolor och skolor. Läs mer om identifieringen av samhällsviktig verksamhet här.

Anstånd med fakturor 

Med tanke på det rådande läget kan det vara många företag som behöver anstånd med betalningar. 

Du som företagare har möjlighet att söka anstånd för fakturor från Karlstads kommun. Kontakta oss via e-post på karlstadskommun@karlstad.se eller ring 054-540 00 00.

Information till dig som har uteservering

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset så har Karlstads kommun beslutat att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar under år 2020.

Precis som vanligt måste du ansöka om tillstånd hos polisen om markupplåtelse innan du får ställa upp din uteservering.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring uteserveringar.

Restauranger, caféer och andra serveringsställen

Sedan 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft som handlar om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Från och med den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Trängsel mellan människor i till exempel köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Här har vi samlat frågor och svar om vad denna lag innebär.

Läs mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens sida.

Omställningscheckar

Många företag kämpar med effekterna av coronapandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Läs mer om omställningscheckar på Region Värmlands sida.

Verksamt Värmland företagsjour

Nu öppnar Verksamt Värmland företagsjour, telefon 010 - 831 90 50. Dit kan du som företagare vända dig för att få information och vägledning om de olika stödåtgärder som kommer från regering och riksdag.
Öppettider: Vardagar klockan 09.00-16.00 (lunchstängt klockan 12.00-13.00)

På Verksamt Värmlands webbplats hittar du samlad information från myndigheter om allt som rör situationen kring coronasmittan.

Lägesbild Värmland

Lägesbild Värmland är en omvärldsanalys av hur näringslivet och arbetsmarknaden påverkas i Värmland på grund av coronasmittan. Här kan du ta del av Lägesbild Värmland. 

Syftet är att ge en samlad utgångspunkt för att bidra till gemensam och samordnad handlingskraft i länet.​ 

Besöksnäringen

Visit Värmland har en sida med information om vad som händer och hur det påverkar besöksnäringen.

Information på Visit Värmlands sida om besöksnäringen. 

Stöd från staten

För dig som företagare finns olika stöd att få från staten till följd av coronaviruset. Om du tillfälligt har betalningssvårigheter på grund av corona kan du ansöka om anstånd med betalning till Skatteverket.

Som företagare kan du söka omställningsstöd om ditt företag tappat mycket omsättning under juni och juli 2020 på grund av corona. Omställningsstödet söks hos Skatteverket.

Läs mer om omställningsstödet hos Skatteverket.

Du kan även få stöd för att låta anställda gå ner i tid och lön istället för att behöva säga upp dem. 

Karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tas tillfälligt bort.

Du kan läsa mer om olika stödåtgärder som sätts in samt annan viktig information som rör situationen kring coronasmittan på webbplatsen verksamt.se

Samlad information från myndigheter för dig som företagare på verksamt.se

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Läs mer om tillfälliga rabatter för hyreskostnader hos Länsstyrelsen i Värmland.

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder. De samlar och uppdaterar löpande information som kan vara till nytta för dig som näringsidkare.

Information till dig som företagare på Svenskt näringslivs webbplats

Företagarna

Företagarna samlar artiklar som kring corona och hur den påverkar dig som svensk småföretagare.

Råd och stöd till företag på företagarnas webbplats

Handelskammaren Värmland

Handelskammaren har samlat information om hur andra företag jobbar med anledning av corona. Ta del av exempel och information som Handelskammaren samlat.

Information om corona på Handelskammarens webbplats

Följ vad som händer inom Karlstads kommun

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att få veta vad som gäller kring Karlstads kommuns verksamheter med anledning av coronaviruset, gå in på karlstad.se/corona

Uppdaterad den