Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Digitala samtycken

Du som vårdnadshavare behöver varje läsår lämna samtycke till publicering av bild, film och ljud och namn för ditt barn samt bekräfta att du tagit del av olika typer av regler och information från skolan och förskolan.

Den 8 april gick vi över till ett nytt system för barn- och elevadministration som heter Edlevo. Edlevo ersätter det tidigare systemet för samtycken IST Formulär.

IST Formulär stängdes den 2 april. Samtycken för nya elever samt återtagande och ändringar av befintliga samtycken hanteras via pappersblankett fram till hösten 2024 då samtyckeshanteringen slås på i Edlevo.

Blanketter och översättningar finns längst ner på sidan.

Lämna, återkalla eller ändra ditt samtycke

Nya vårdnadshavare lämnar samtycke via blankett som lämnas till förskolan eller skolan.

Du som redan har lämnat in ett samtycke i IST Formulär har när som helst rätt att ändra eller återkalla det. Vill du göra ändringar fyller du i dina nya svar på blanketten och lämnar den till förskolan eller skolan.

Vi behandlar personuppgifter i den omfattning som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv. I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet.

Det är barn- och ungdomsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 2024-04-09

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida