Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Korsningen Rudsvägen - Ringervägen - Hagaborgsvägen är avstängd

Nu startar arbetet med att bygga ett helt nytt torg på Sundsta. Arbetet kommer innebära begränsad framkomlighet i området under byggtiden. Korsningen Rudsvägen - Ringervägen - Hagaborgsvägen för biltrafik under perioden 22 maj till 1 december.

Drottning Kristinas väg är sedan tidigare avstängd på grund av bostadsprojektets etablering vilket påverkar framkomligheten för biltrafik och transporter i den här delen av Sundsta och Norrstrand.

Du som färdas i bil och kommer från Karlstads centrum och vill nå verksamheter eller fastigheter längs Rudsvägen måste välja Sundstavägen, förbi Sundsta- Älvkullegymnasiet. Du som kommer från E18-hållet med bil kommer att kunna nå verksamheter och fastigheter ner till Svarvaregatan, där den södra avstängningen startar. Parkeringen vid Sibylla går att nå från samma håll.

Gång-och cykeltrafiken kommer hela tiden att ta sig fram längsmed arbetsområdets sidor. Gång- och cykelvägen längs Rudsvägen kommer vara öppen som vanligt.

Läs mer om arbetet med Sundsta torg

Sidan publicerad: 2023-05-18

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?