Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hööksgatan är avstängd kvälls/nattetid vecka 21

Hööksgatan stängs av kvälls/nattetid under vecka 21. Karlstad kommuns VA-avdelning kommer att byta ut ventiler och då ventilerna ligger mitt i vägen blir hela Hööksgatan avstängd för motorfordonstrafik

Gående och cyklister kommer kunna passera arbetsplatsen. Arbete kommer pågå mellan 20:00 och 05:00. I dagsläget beräknas arbetet beröra måndag kväll, tisdag kväll, onsdag kväll, och torsdag kväll. Arbetet avslutas på morgonen klockan 05:00.

Sidan publicerad: 2023-05-19

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?