Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Magasinsgatan avstängd för genomfart 1 juni

Magasinsgatan på Haga kommer att vara avstängd för genomfart den 1 juni. En elledning ska grävas ner i marken.

Karta över arbete på Magasinsgatan
Röda linjerna visar var vägen stängs av. Blå linje visar var gång- och cykeltrafik kan ta sig fram. Grön linje schaktsträcka.

Arbetet är ett delmoment i projektet Haga entré där elförsörjningen ska säkras för nya bostäder och utebelysning i det som ska bli det nya kvarteret.

För att kunna gräva ner elledningen behöver Magasinsvägen, i höjd med Munkforsgatan, stängas av helt för biltrafik mellan klockan 06.00-18.00 torsdagen den 1 juni. Det innebär att det inte kommer att gå att köra under viadukten till och från Herrhagen under den tiden. Motortrafik uppmanas välja annan väg. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera som vanligt. Arbetet kommer sedan att fortsätta en bit in på Munkforsgatan, vilket kommer innebära att ett antal parkeringar försvinner tillfälligt under tiden för grävjobbet.

Var uppmärksam om du kör ett tyngre fordon

Lastbilar uppmanas vara uppmärksamma på att den närmsta viadukten mot Haga, vid Nöjesfabriken, har en maxhöjd på 3,7 meter, vilket är lägre än den avstängda viadukten som är 3,8. Större fordon som ska till Haga uppmanas därför välja Hagaleden alternativt Sundstavägen för att ta sig till Haga denna dag.
Läs mer om Haga entré på karlstad.se/hagaentre

Sidan publicerad: 2023-05-29

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

Hittade du rätt information på sidan?