Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vattenläcka vid Ramgatan

Karlstad kommuns VA-avdelning har upptäckt en vattenläcka. Detta gäller Ramgatan mellan Rattgatan och Spärrgatan.

Vattenläcka vid Ramgatan, visa markerad väg.

Plats: På Ramgatan mellan Rattgatan och Spärrgatan.

Tidpunkt: Arbetet kommer att pågå mellan 08:30 1 juni och 09:00 2 juni.

Vad arbetet innebär: Vägen blir helt avstängd. Gående och cyklister kan passera. Omledning sker via Rattgatan, Blockgatan och Spärrgatan.

Rött: Arbetsområde.
Blått: Framkomligt för gående och cyklister.
Orange: Omledningsväg.

Sidan publicerad: 2023-05-31

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

Hittade du rätt information på sidan?