Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Driftstörning trygghetslarm

UPPDATERING: Driftstörningarna är åtgärdade. Trygghetslarmen ska fungera som vanligt igen.

Mobiloperatören Tele2 har för närvarande driftstörningar i sitt mobila nät i delar av kommunen vilket kan påverka ditt trygghetslarm.

Kommunens leverantör av trygghetslarm jobbar just nu tillsammans med mobiloperatören för att åtgärda störningarna så fort som möjligt.

I dagsläget kan de inte ge besked om när problemet är löst. Vi uppdaterar den här sidan löpande för att hålla dig informerad.

Sidan publicerad: 2023-06-20

Sidan uppdaterad: 2023-06-21

Hittade du rätt information på sidan?