Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Avrådan från bad vid Bottenvikens badplats i väntan på nytt prov


Kommunen tar regelbundet prover på alla kommunala badplatser för att säkerhetsställa en god badvattenkvalitet. I det senaste provet på Bottenvikens badplats fanns för höga värden av bakterien e-coli. Därför avråder kommunen alla från att bada eller vistas i vattnet.

De senaste dagarna har det regnat mycket och det i kombination av att fågelbajs kan ha spolats ner i sjön tros kunna vara orsaken till de höga värdena.

Bakterien kan ge symptom som magont, diarré med eller utan kräkningar. Avrådan gäller tills vidare och under onsdagen tas nya prov på vattnet. I området finns skyltar uppsatta på plats om avrådan från bad på platsen. När nya prover har tagits som visar att vattnet är tjänligt för bad så tas avrådan bort och informationen uppdateras på kommunens webbsida.

Generellt om vattenprover

Under sommaren kontrollerar Karlstads kommun badvattnets kvalitet på alla kommunala badplatser inom kommunen. Analys av det senaste provet för Bottenviken fortgår fortfarande. Här ser du provresultaten för alla kommunala badplatser. Här ser du provresultaten. Länk till annan webbplats.

Resultaten av vattenproven kan antingen vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Här kan du läsa mer om vattenproven. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.


Sidan publicerad: 2023-07-05

Sidan uppdaterad: 2023-07-10

Hittade du rätt information på sidan?