Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vatten stängs tillfälligt av till Älvsbacka

På onsdag 26 juli stängs vattnet av under cirka en timme, för fastigheter anslutna till det kommunala vattenverket Älvsbacka. Vattnet stängs av för reparation av en elledning och beräknas pågå från klockan 10-11.

Under tiden som arbetet pågår uppmanas alla som är anslutna till vattenverket att hålla sina kranar stängda. Vattnet släpps på så fort arbetet är klart. Spola vattnet i dina kranar om det skulle vara grumligt efter åtgärden. Så snart vattnet ser klart ut kan du använda och dricka det Avslutadsom vanligt.

Sidan publicerad: 2023-07-25

Sidan uppdaterad: 2023-07-31

Hittade du rätt information på sidan?