Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Begränsad framkomlighet Välsvikens handelsområde

7 till 25 augusti utför Karlstads kommun färdigställande arbeten vid Välsvikens handelsområde. Under arbetet behöver trafik ledas om och framkomligheten kan bli begränsad under vissa tider.

Sidan publicerad: 2023-08-04

Sidan uppdaterad: 2023-08-28

Hittade du rätt information på sidan?