Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elverumsbron är avstängd 4-15 september

Bron kommer att byggas om från en bro för motortrafik till en gång- och cykelbro. Under avstängningen kan du i stället gå och cykla via den nyöppnade Kalvholmsbron. Kalvholmsbron är byggd både för biltrafik, tung trafik, gångare och cyklister.

Sidan publicerad: 2023-09-01

Sidan uppdaterad: 2023-09-04

Hittade du rätt information på sidan?