Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
01:54 min

Minskat matsvinn

Sedan projektet Klimatsmart mat startade 2015 har matsvinnet minskat rejält, med närmare 34 procent. Målet är att öka den klimatsmarta maten i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt öka kunskapen om varför klimatsmart mat bör väljas. 

 

 

Matsvinnets minskning på 34 procent innebär att drygt 30 ton mat per år tagits tillvara. Sedan projektet startade har flera mätningar av matsvinnet gjorts. Den första mätningen visade att klimatpåverkan från maten som slängs är närmare ett ton Co2-e, vilket motsvarar utsläppen från en bil som kör 88 varv runt jorden.