Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
03:40 min

Maqnaansho, Fasaxyo, waxbarashada dugsiga waa khasab,--maxaa leyska doonayaa dugsiga?

Maqnaansho, Fasaxyo, waxbarashada dugsiga waa khasab,--maxaa leyska doonayaa dugsiga? Hadalka Soomaaliga

En film för vårdnadshavare om frånvaro, ledighet och skolplikt i grundskolan. Somaliskt tal.

Andra språk

Filmen med svenskt tal:
Frånvaro, ledighet, skolplikt – vad gäller i skolan?

English version (engelsk version):
Absence, leave, compulsory school (skolplikt) – what rules apply in school?

النسخة العربية
(arabisk version):
*Arabiskt tal* Frånvaro, ledighet, skolplikt – vad gäller i skolan?

 

Texten i filmen:
Waa xuquuq ay leeyihiin carruurtoo dhan 6-16 sano iney helaan waxbarasho dugsi.

waxay baranayaan waxyaabo muhiim ah si bulshada uga bixi karaan

iyo aqoonta loo baahan yahay si waxbarashada u sii wataan ilaa dugsiga sare.

Dugsiga hoose/dhexe waa khasab sida sharciga dugsiyada ardeydoo dhana ka qayb galaan

Waa mida loo yaqaano waajibaadka dugsiga.

Adiga waalidka ayaa ka mas`uula in ilmihii imaado dugsiga.

iyo dugsiga oo ka mas`uula in ilmahaagii ka helaan maalin wanaagsan.

Haddii ardeyga ka maqnaado dugsiga waxaa dhaafaya waxbarashadii xaqa u leeyahay

iyo dhibaato kasoo gaarto ilmihii inuu ka bixi waayo aqoontii shuruuda looga dhigay.

Marka ilmo ama dhalin ay dhameeyaan dugsigii natiijo la`aan waxay raad weyn ku yeelaneysaa mustaqbalkooda.

Sababo kala duwan ayaa lagu maqnaadaa, laakiin sidey noqotaba cudur markuu jiro,

fasax la siiyey ama wax kale ardeygii waxaa dhaafaya waqtigii waxbaristiisa ugu muhiimsan.

haddii cunugaaga dugsiga ka maqan yahay waxay u baahan yihiin iney ogaadaan arintaas.

Waxaad wacdaa 054-540 30 00 ama ugu sheegtaa dhinaca khadka, Degmada Karlstad dhinaceeda.

Waxaa loo baahan yahay inaad soo sheegto maalin walboo cusub ee ilmihii ka maqan yahay dugsiga.

Dugsiga mar walba waa la diiwageliyaa ilmihii markuu xaadir ku yahay iyo haddii fasalka ku jirin adigana fariinaa laguu soo diraa.

Waa sidaas, Fasax malaga helaa dugsiga?

Waxaan ognahay tigidhada safarka iney raqiis yihiin waqtiyada dugsiyada furan yihiin

iyo haa, waad soo codsan kartaa fasax, laakiin maaha wax xaq aad u leedahay in lagu siiyo

iyo sida sharciga uu yahay waa in maamulaha uu aad uga fiirsadaa marka fasax uu bixinayo.

Tani waxay tahay mid saameyneysa ilmihii xag aqoon iyo bulshaba markuu dugsiga ka maqan yahay.

Fasalka waxbarashadii way sii wadanayaan taasoo ay ku adkaaneyso inuu la socdo casharadii la dhigtay usbuucii hore.

Caruurta xitaa wey ka walwalaan iney dib uga dhacaan waxbarashada fasalkooda

iyo iskadeed fara badan una baahdaan iney aad u shaqeeyaan si ay usoo gaaraan ardeyda kale maadaama fasax ay ku maqnaayeen.

Caruurtoo dhan way jiradaan mararka qaarkood waana ku khasban yihiin iney guriga joogaan.

haddey tahay cudur leys qaadsiiyo, tusaale calool xanuun, waa muhiim inuu guriga joogo markuu soo noqdana wax qaadsiin karin.

Haddii kale ilmhii wuxuu soo noqon karaa marka isaga/iyada ka bixi karo maalintaas dugsiga.

Mar-mar jirka wuxuu ku tusaa calaamado sida madax xanuun iyo calool xanuuno waxay timaadaa marka ardeyga dugsiga uusan jecleysan.

hadaad aaminsan tahay iney muhiim tahay inaad la hadasho qof dugsiga jooga,kuligeen wax baan ka qaban karnaa arintaas.

Calaamada digniinta waa haddii ilmihii walwalo waqtiyada fasaxyada iyo sabtida/axada kadib,oo la sugaayo in dugsigii dib loo bilaabo.

La hadal ilmihii macalinkiisa,kalkaalisada ama qof kale oo xiriir fiican idinka dhexeeye oo dugsiga jooga.

Haddii ilmihii sababo kala gedisan darteed dugsiga imaan waayo anaga dadkeena waaweyn ey na khuseysaa inaan soo ogaano sababta.

Haddii ilmihii marar badan dugsiga ka maqnaado macalinkiisaa kula soo xiriireya adiga waalidka ah

taasoo aad kawada hadleysaan sida ay u saameyneyso waxbarashadiisa dugsiga

Macalinkiisa xataa wuxuu caawinaad ka raadsanaa kooxda caafimaadka ardeyda si uu ugu helo xal fiican cunugaagii

Haddii aad rabto inaad wax ka qabato ilmahii natiijadiisa iyo dhigashadiisa dugsiga, waa caawineysaa haddii aad kormeerto dugsiga.

Haddii aad xiiso siiso iyo wax fiican aad ka sheegto dugsiga, waxaad tuseysaa ilmahii dugsiga inuu muhiim yahay.

Adiga tusaale ahaan weydii: – Maxaad soo baratay maanta?

iyo – U sheeg wax fiicanood jecleysatay adiga oo aad sameysay maanta.

Waan isla shaqeyneynaa anagoo dhan si ilmahii uu ugu helo dhabtii dugsigiisa waqti fiican!