Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
03:31 min

Tillgängliga lärmiljöer Fredricelundsskolan

På Fredricelundsskolan i Karlstad har man satsat särskilt på mångfald och modersmål för att skapa tillgängliga lärmiljöer. På skolan finns fler än trettio olika språk bland eleverna. Att skapa lärmiljöer som är anpassade efter varje enskild elev är särskilt viktigt på en skola där elever har olika kulturell bakgrund och där eleverna pratar många olika modersmål.

På Fredricelundsskolan använder pedagogerna till exempel mycket bilder i undervisningen för att skapa förståelse kring olika moment. Att göra genomgångar extra tydliga är viktigt på en skola med många olika modersmål. På Fredricelundsskolan har pedagogerna ett nära samarbete med både modersmålslärare och studiehandledare för att främja det aktiva språkarbetet och skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.