Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
03:49 min

Tillgängliga lärmiljöer Rudsskolan

På Rudsskolan i Karlstad har man satsar särskilt på digitalisering för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. I undervisningen används digitala läromedel som bas i undervisningen för att träna olika färdigheter.

Digitala verktyg kan används när elever har utmaningar i att läsa och genom verktyget får elever då texter upplästa för sig. Eleverna kan även med hjälp av de digitala verktygen få diktera i stället för att skriva. Verktygen gör det även lättare för pedagoger att anpassa genomgångar och undervisning utifrån varje enskild elevs förutsättningar. De skapar också insyn i elevernas lärandeprocess och det gör att pedagogerna får lättare att stötta elever genom hela lärandeprocessen. En annan fördel med digitala verktyg är att allt undervisningsmaterial är samlat på ett och samma ställe - i datorn.

Det finns även digitala hjälpmedel för elever med hörselproblematik. Genom ett särskilt system kan eleven ta del av undervisningen på ett likvärdigt sätt som elever med fullgod hörsel.