Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
03:40 min

Tillgängliga lärmiljöer i Karlstads kommuns grundskolor

Tillgängliga lärmiljöer inom skolan – vad är det egentligen? Det är en fysisk eller virtuell miljö som är optimerad för lärande utifrån varje enskild elevs förutsättning för lärande.

Att skapa lärmiljöer så att alla elever - oavsett förutsättningar - kan ta till sig utbildningen är en demokratisk rättighet och en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Genom utbildning kan eleverna utvecklas och få förmågor att ta makten över sina egna liv och sin framtid och därmed också vara en del i ett demokratiskt samhälle.

Att utveckla en skola utifrån tillgänglighet innebär att den anpassas efter den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till eleven. En av de viktiga delarna i att skapa tillgängliga lärmiljöer är att lyssna till elevernas önskemål och behov.

Inom Karlstads kommuns grundskolor har utvecklingsarbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer pågått under en längre tid och kommer att fortsätta pågå – allt för att skapa en lärmiljö som är anpassad efter varje elevs unika förutsättningar för lärande.