Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
02:05 min

Karlstad 2050

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Karlstads kommun, en plan som sträcker sig fram till år 2050. I den nya planen bedömer vi att 20 000-30 000 nya bostäder behöver planläggas. Den nya översiktsplanen beräknas vara klar under 2022.

En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Vi behöver göra plats för fler Karlstadsbor, men kommunens yta är begränsad. Hur ska vi göra plats för 20 000-30 000 nya bostäder och annan verksamhet fram till 2050 och samtidigt behålla mark som är viktig för exempelvis rekreation? Vi behöver också hitta smartare sätt att resa på både långa och korta avstånd.

Genom bra planering skapar vi förutsättningar för att Karlstad växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs att leva och bo även i framtiden.

Läs mer om arbetet med ny översiktsplan på karlstad.se/karlstad 2050