01:31 min

Detaljplan Viken - Tullhomssågen

1000 nya bostäder, livsmedelsaffär, kajpromenad, torg med uteserveringar och bättre trafiklösning är kommunens förslag för området när konsum flyttar. Förr fanns det ett sågverk här, och senare både lager och livsmedelsindustri. Nu ska det utvecklas till ett nytt och spännande bostadsområde!

Husen i området kan variera mellan 6-7 våningar, närmast korsningen kan det bli ett hus med 16 våningar och i markplan en mataffär. Trafiken ska bli säkrare för gående och cyklister och ett gångstråk är tänkt att gå från stadsträdgården till Tullholmsviken. Biltrafiken kan också flyta snabbare och säkrare, med rondell istället för trafikljus och en hållplats för snabbusslinje och länstrafik.

Vid vattnet kan det bli torg, uteserveringar, bryggor och en vattenlekplats eller bassäng där barn kan leka. Det gamla bageriet kan bevaras då man får inte förändra värdefulla detaljer såsom skärmtaket. Bredvid kan det bli förskola för 90 barn och vårdboende ovanpå.

Läs mer på karlstad.se