02:19 min

Vision för Karlstads centrum 2030

Karlstad står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. En viktig del är att skapa ett centrum där människor och företag trivs och utvecklas.

Vår plan är att det ska vara lättare att pendla från vårt nya resecentrum. År 2020 kommer all buss- och tågtrafik utgå från Karlstad C. Gång- och cykeltrafikanter kommer lätt att kunna ta sig fram genom staden och hindras inte av biltrafiken. Biltrafikanter kommer inte att välja Hamngatan, utan ta en snabbare väg genom stan. Det kommer att vara lätt att röra sig igenom staden och gågatan på Drottninggatan kommer förlängas till platsen där den gamla busstationen låg. Där kommer det byggas bostäder och lokaler för företagare. Nere vid Pråmkanalen byggs nya flerbostadshus med närhet till lekparker och förskola. 1000 nya bostäder kommer att ge möjligheter för framtidens Karlstad!