01:31 min

En vision för Viken

Karlstads kommun föreslår en bättre trafiklösning, en ny entré till Stadsträdgården från söder och en dagvattenpark som ska rena regnvatten från centrum. 

Trafiken i centrum behöver minska. En av flera åtgärder är att leda om trafik via Sjömansgatan.För att förbättra flödet blir det minst två (kanske tre) rondeller. Vänstersvängar som kan stoppa upp trafiken förbjuds.

Sjömansgatan och Tullhusgatan får tre filer. Bussfilen i mitten byter riktning utifrån när det är störst behov. Det blir mer plats för gående och cyklister och vi bygger ett sammanhängande cykelstråk. 

För att skydda mot översvämning blir gatan upphöjd i ändarna. Vid Mariebergsviken blir det en 80 cm hög mur. 

Stadsträdgården och Wennbergsparken ska bevaras. Stadsträdgården kan få ytterligare en entré i söder. 

Nya hus kan byggas på tre platser nära järnvägen. 

Kommunen föreslår även en dagvattenpark som ska rena regnvatten från centrum. Träspänger runt dammarna bildar promenadstråk nära vattnet. 

Det går att lämna synpunkter på kommunens förslag. Synpunkterna ska vara inlämnade senast 24 maj 2019.