Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
00:00 min

Planprogram för Katrineberg

Nu utvecklar vi Katrineberg till en ny stadsdel och har därför tagit fram ett planprogram för området. Planprogrammet beskriver hur området kan komma att användas.

I Katrineberg kan det bli både flerbostads- och enbostadshus, två förskolor och utbyggd kollektivtrafik. Den vackra naturen tas tillvara och friluftslivet stärks. En badstrand kan ställas iordning och de befintliga båtplatserna rustas upp. 

Under perioden 9 mars till 17 april 2020 har du möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Läs mer om förslaget här.