03:06 min

Skutbergets framtid

Skutbergets framtid berör och engagerar många. Vårt förslag till utveckling av Skutberget består av två delar. En vision för frilufts- och rekreationsområdet och en detaljplan för en temapark. Delarna hänger ihop så om det inte blir en temapark kommer visionen att behöva arbetas om.

Vi har sammanfattat vad visionen och temaparken skulle innebära för Skutberget i åtta punkter:

Tre entréer

Tre entréer istället för en. En till temaparken och två till friluftsområdet och campingen. Till temaparksområdet skulle det bli en entréavgift, övriga delar av Skutberget ska vara avgiftsfria att besöka. 

Västra entrén

Västra entrén kan utformas som en ny välkomnande entré för motion, bad och friluftsliv med en ny servicebyggnad som ska ersätta dagens motionscentral, mer parkering, ny busshållplats och cykelväg. Det kan även bli en iordningställd sandstrand med brygga ut i vattnet och en friluftsbastu. Det ska inte införas entréavgift vid den här entrén. 

Östra entrén

Östra entrén kan byggas om och bli en ny tydligare entré för friluftsområdet och campingen med en ny busshållplats. Dagens stora parkering kan flyttas lite norrut medan den gamla parkeringen omvandlas till en äng för lek, pulkaåkning och aktiviteter. Det ska inte införas entréavgift vid den här entrén.  

Smälta in i naturen

Muminvärlden är en friluftsinriktad temapark som bygger på Tove Janssons sagor om muminvärlden. Temaparken ska smälta in i naturen och större delen av den befintliga naturen besvaras och de flesta byggnader är tänkt att ska byggas på den asfalterade yta där parkeringen är idag. Muminvärlden får en egen infart längs med Skutbergsvägen. När temaparken har stängt för säsongen kommer området hållas öppet för allmänheten.

Restaurang

Restaurang där motionscentralen står idag. Det är tänkt att bli en restaurang i en eller två våningar  som kommer att tillhöra temaparken, men det skulle kunna finnas en uteservering mot friluftsområdet så att både gäster inom och utanför parken kan vistas här.

Nya friluftsaktiviteter

Det kan bli flera nya friluftsaktiviteter i skogarna på Skutberget. I skogen närmast vattnet föreslås aktiviteter som till exempel äventyrslekplats, parkour, flera nya grillplatser, naturkonst med mera. Norr eller väster om Bomstadvägen föreslås höghöjdsbana, en ny 9-håls frisbeegolfbana eller en ny kortare mountainbikebana.

Upprustning av Skutbergsgården eller nytt väderskydd

Skutbergsgården kan rustas upp eller ersättas av ett större öppet väderskydd. Om det blir ett väderskydd ska det fungera som mötesplats för skolklasser och grupper där du kan äta din matsäck. I väderskyddet skulle det kunna bli toaletter och kiosk. 

Gräsplanerna bevaras

Gräsplanerna norr om campingen kan bevaras för att även fortsättningsvis användas för till exempel fotboll och hundkapplöpning i kombination med utställningar, bågskytte, motionsspår, skidåkning med mera. Enligt förslaget ska Fintatorps gård bevaras och rustas upp.

Läs mer på karlstad.se/skutbergetsframtid