Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
00:59 min

Tillgänglighet i våra lokaler

Våra offentliga lokaler är till för alla. Därför är de anpassade så att alla ska kunna trivas, oavsett funktionsnedsättning. 

Om du gillar sport kanske du har besökt Fröding arena? Där är det tillgänglighetsanpassat för både spelare och besökare. I duschen finns det plats för rullstol, besökare har gott om plats och det finns hörslinga för att personer med nedsatt hörsel ska kunna hänga med i matchen.

Om du istället gillar att läsa, har du kanske besökt bibiliotekshuset? Där finns det streck på golvet som hjälper synskadade att ta sig fram och kontrastmarkeringar på stora glaspartier som en hjälp för personer med nedsatt syn. 

Karlstad ska vara en stad för alla!