01:44 min

Varför måste Karlstad växa?

Vi vill att fler ska få uppleva vår fina stad, och det är det många som vill. Många knackar på vår dörr, klart att vi ska öppna! Blir vi fler så får vi ett mer levande samhälle, med bättre skatteunderlag så att vi kan ta hand om varandra. 

En stad som inte växer krymper istället. Om vi skulle säga stopp, inga fler får flytta hit, så skulle det påverka oss alla. Det skulle finnas för få unga för att ta hand om den äldre generationen, skatteunderlaget skulle vara för dåligt. Om inga studenter flyttar hit får vi ingen bredd i kompetensen, och företag som inte hittar rätt kompetens flyttar. Butiker och restauranger med för få kunder tvingas stänga.

Ska vi växa så måste vi bygga!
Kika in och läs mer om hus vår stad växer på karlstad.se/karlstadvaxer